DirectAdmin: Tạo CSR

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để tạo CSR từ Direct Admin Control Panel

1. Đăng nhập với 'admin'

2. Sửa đổi 'Access Level' từ 'Admin Level' thành 'User Level', bằng cách nhấp vào User Level từ Access Level

.
Chọn Advanced Features -> SSL Certificates.
3. Chọn tùy chọn 'Create a Certificate Request' và nhập các thông tin yêu cầu, sau khi xong Save.


4. Chọn và sao chép các thông tin mà bạn nhìn thấy trong hộp văn bản (chỉ chọn phần Certificate Request).
Điều quan trọng là bạn nên sao lưu các phần lại CSR và Private Key!Dán CSR vào mục CSR trong biểu mẫu kích hoạt trên MuaSSL.com, nhập thông tin và làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc kích hoạt.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên