Cpanel: Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR)

Cpanel có hỗ trợ quản lý SSL/TLS, để tạo CSR trong Cpanel, bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào Cpanel -> Chọn Security -> chọn SSL/TLS Manager

2. Phần Certificate Signing Requests (CSR), nhấp chọn Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.

3. Nhập các thông tin yêu cầu, nhấp Generate để tạo, lưu lại kết quả, gửi CSR đến nhà cung cấp SSL để kích hoạt SSL của bạn

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên