Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi CSR không hợp lệ khi tôi cố gắng để kích hoạt?

Có nhiều lý do tại sao một CSR có thể là không hợp lệ. Khi bạn tạo CSR phải đảm bảo:

 1. Tên miền của bạn phải là tên miền có tồn tại và truy cập được, không phải một trang web nội bộ.
 2. Kiểm tra các lĩnh vực tên gọi chung. Bạn có thể chỉ định một tên miền như www.tenmien.com hoặc tên miền như tenmien.com. Bạn phải chỉ định một tên miền đủ điều kiện.
 3. Hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng bất kỳ ký tự đặc biệt nào khi điền vào các thông tin cần thiết cho CSR. Ký tự đặc biệt: [! @ # $% ^ () ~? > <& / . "'_]
 4. Kiểm tra tên Quốc gia. Nếu bạn đang ở Việt Nam, bạn không chỉ định mã quốc gia của bạn khi tạo ra các CSR là "Việt Nam". Mà nó phải là "VN".
 5. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bao gồm các header và footer của CSR vào đơn đăng ký. Các tiêu đề và chân trang sẽ trông giống như:

  -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
  mã hóa dữ liệu
  ----- END CERTIFICATE REQUEST ------

 6. Hãy chắc chắn rằng có 5 dấu gạch ngang trên mỗi bên của BEGIN và END CERTIFICATE REQUEST và không có khoảng trống theo sau trong CSR.
 7. Trong trường hợp sử dụng mật khẩu, hãy đảm bảo rằng mật khẩu của bạn không có các ký tự đặc biệt và các biểu tượng.
Chia sẻ:
đầu trang