Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa www.tenmien.com và tenmien.com là gì?

Nếu bạn mua một giấy chứng nhận cho tenmien.com mà lại truy cập https://www.domain.com trên thanh địa chỉ, trình duyệt sẽ hiển thị một thông điệp cảnh báo rằng chứng chỉ không phù hợp.

Trong trường hợp này, bạn cần phải chuyển hướng www.tenmien.com thành tenmien.com, để khi khách hàng truy cập htps://www.tenmien.com trên thanh địa chỉ được đảm bảo và không bị lỗi.

Các loại chứng chỉ số của Geotrust/Comodo/RapidSSL do chúng tôi cung cấp đa phần đều hỗ trợ tenmien.com  và www.tenmien.com

Chia sẻ:
đầu trang