Comodo: Trust Logo dành cho OV

Chọn & hiển thị biểu tượng chứng nhận sau khi cài đặt thành công OV SSL trên máy chủ web của bạn để khách hàng thấy rằng các giao dịch trên website của bạn được bảo vệ bằng SSL và họ sẽ tự tin hơn khi giao dịch.

Thực hiện theo hướng dẫn của Comodo trong liên kết bên dưới để cài đặt:

https://trustlogo.com/trustlogo_choice.html

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên