Chứng chỉ SSL cơ bản (DV)

Từ 3-5 phút, không yêu cầu giấy tờ

Có tất cả 26 sản phẩm chứng chỉ số SSL

Bạn muốn chọn(yêu thích) Thương hiệu nào?

Bạn muốn dùng cho bao nhiêu tên miền?

Bạn cần hiện Tên Công ty/ Tổ chức không?

Quan trọng: Thời gian hiệu lực tối đa trên SSL chỉ còn 398 ngày

Đã áp dụng: Thời gian trên chứng chỉ được ban hành chỉ còn tối đa 398 ngày (13 tháng). Các đơn hàng mua từ 2-5 năm đều sẽ được tự động cấp tối đa 398 ngày. Sau khi chứng chỉ gần hết hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo tới khách hàng để thực hiện ban hành chứng chỉ tiếp theo cho tới khi hoàn thành thời gian khách hàng đã mua.

Sau ngày 24/08/2020, cứ mỗi 1 năm bạn sẽ phải cập nhật lại SSL một lần, chi tiết

MuaSSL Basic
từ MuaSSL.com

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 495/1 năm Giá hãng: 1274 tiết kiệm 779
 • 745/2 năm Giá hãng: 2548 tiết kiệm 1803
 • 1040/3 năm Giá hãng: 3822 tiết kiệm 2782
 • 1285/4 năm Giá hãng: 5096 tiết kiệm 3811
 • 1485/5 năm Giá hãng: 6370 tiết kiệm 4885

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Sản phẩm tự phục vụ: Không hỗ trợ CÀI ĐẶT miễn phí cho sản phẩm này, bạn có thể mua thêm dịch vụ cài đặt ở trang quản lý đơn hàng.

MuaSSL Premium
từ MuaSSL.com

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 3 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 2-5 ngày

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 950/1 năm Giá hãng: 3666 tiết kiệm 2716
 • 1425/2 năm Giá hãng: 7332 tiết kiệm 5907
 • 1995/3 năm Giá hãng: 10998 tiết kiệm 9003
 • 2470/4 năm Giá hãng: 14664 tiết kiệm 12194
 • 2050/5 năm /chưa giảm: 2850.00 Giá hãng: 18330 tiết kiệm 16280

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

MuaSSL Wildcard
từ MuaSSL.com

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1950/1 năm Giá hãng: 7774 tiết kiệm 5824
 • 2999/2 năm Giá hãng: 15548 tiết kiệm 12549
 • 4095/3 năm Giá hãng: 23322 tiết kiệm 19227
 • 5070/4 năm Giá hãng: 31096 tiết kiệm 26026
 • 5850/5 năm Giá hãng: 38870 tiết kiệm 33020

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

MuaSSL UCC/SAN
từ MuaSSL.com

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 500 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1250/1 năm Giá hãng: 4134 tiết kiệm 2884
 • 2150/2 năm Giá hãng: 8268 tiết kiệm 6118
 • 3150/3 năm Giá hãng: 12402 tiết kiệm 9252
 • 4050/4 năm Giá hãng: 16536 tiết kiệm 12486
 • 4650/5 năm Giá hãng: 20670 tiết kiệm 16020

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

SSL miễn phí 90 ngày
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

miễn phí

CÓ THỂ BỊ TÍNH PHÍ HỖ TRỢ

Chúng tôi tạm ngưng hỗ trợ miễn phí cho sản phẩm này, CÓ THỂ nhân viên của chúng tôi sẽ tính một khoản phí khi bạn yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi.

Sản phẩm tự phục vụ: Không hỗ trợ CÀI ĐẶT miễn phí cho sản phẩm này, bạn có thể mua thêm dịch vụ cài đặt ở trang quản lý đơn hàng.

OneSign Domain
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 150/1 năm /chưa giảm: 255.00 Giá hãng: 1170 tiết kiệm 1020
 • 280/2 năm /chưa giảm: 390.00 Giá hãng: 2340 tiết kiệm 2060
 • 495/3 năm Giá hãng: 3510 tiết kiệm 3015
 • 550/4 năm Giá hãng: 4680 tiết kiệm 4130
 • 600/5 năm Giá hãng: 5850 tiết kiệm 5250

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Sản phẩm tự phục vụ: Không hỗ trợ CÀI ĐẶT miễn phí cho sản phẩm này, bạn có thể mua thêm dịch vụ cài đặt ở trang quản lý đơn hàng.

OneSign Domain UCC/SAN
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 210 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 995/1 năm Giá hãng: 2470 tiết kiệm 1475
 • 1700/2 năm Giá hãng: 4940 tiết kiệm 3240
 • 2450/3 năm Giá hãng: 7410 tiết kiệm 4960
 • 3210/4 năm Giá hãng: 9880 tiết kiệm 6670
 • 3550/5 năm Giá hãng: 12350 tiết kiệm 8800

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

OneSign Domain Premium
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

Gọi chúng tôi

để có giá tốt nhất

028 7779 6009

Sản phẩm tự phục vụ: Không hỗ trợ CÀI ĐẶT miễn phí cho sản phẩm này, bạn có thể mua thêm dịch vụ cài đặt ở trang quản lý đơn hàng.

OneSign Domain Premium UCC/SAN
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 210 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

Gọi chúng tôi

để có giá tốt nhất

028 7779 6009

OneSign Domain Wildcard
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1950/1 năm Giá hãng: 4810 tiết kiệm 2860
 • 3100/2 năm Giá hãng: 9620 tiết kiệm 6520
 • 4050/3 năm Giá hãng: 14430 tiết kiệm 10380
 • 4950/4 năm Giá hãng: 19240 tiết kiệm 14290
 • 5550/5 năm Giá hãng: 24050 tiết kiệm 18500

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

OneSign Wildcard Multi-Domain
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể + 2 tên miền wildcard , hỗ trợ đến 250 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 8950/1 năm Giá hãng: 15574 tiết kiệm 6624
 • 12500/2 năm Giá hãng: 31148 tiết kiệm 18648

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo Positive SSL
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 175/1 năm Giá hãng: 1274 tiết kiệm 1099
 • 299/2 năm Giá hãng: 2548 tiết kiệm 2249
 • 375/3 năm Giá hãng: 3822 tiết kiệm 3447
 • 480/4 năm Giá hãng: 5096 tiết kiệm 4616
 • 590/5 năm Giá hãng: 6370 tiết kiệm 5780

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Sản phẩm tự phục vụ: Không hỗ trợ CÀI ĐẶT miễn phí cho sản phẩm này, bạn có thể mua thêm dịch vụ cài đặt ở trang quản lý đơn hàng.

Comodo Positive SSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 2050/1 năm Giá hãng: 3874 tiết kiệm 1824
 • 3250/2 năm Giá hãng: 7748 tiết kiệm 4498
 • 4250/3 năm Giá hãng: 11622 tiết kiệm 7372
 • 5190/4 năm Giá hãng: 15496 tiết kiệm 10306
 • 5490/5 năm /chưa giảm: 5990.00 Giá hãng: 19370 tiết kiệm 13880

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo PositiveSSL UCC/SAN
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 210 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1250/1 năm Giá hãng: 3822 tiết kiệm 2572
 • 2050/2 năm Giá hãng: 7644 tiết kiệm 5594
 • 2950/3 năm Giá hãng: 11466 tiết kiệm 8516
 • 3680/4 năm Giá hãng: 15288 tiết kiệm 11608
 • 4250/5 năm Giá hãng: 19110 tiết kiệm 14860

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo SSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5 - 10 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 4890/1 năm Giá hãng: 11698.7 tiết kiệm 6808.7
 • 8590/2 năm Giá hãng: 23397.4 tiết kiệm 14807.4
 • 12250/3 năm Giá hãng: 35096.1 tiết kiệm 22846.1
 • 14900/4 năm Giá hãng: 46794.8 tiết kiệm 31894.8
 • 18500/5 năm Giá hãng: 58493.5 tiết kiệm 39993.5

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo SSL
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1560/1 năm Giá hãng: 2598.7 tiết kiệm 1038.7
 • 2680/2 năm Giá hãng: 5197.4 tiết kiệm 2517.4
 • 3540/3 năm Giá hãng: 7796.1 tiết kiệm 4256.1
 • 4250/4 năm Giá hãng: 10394.8 tiết kiệm 6144.8
 • 4950/5 năm Giá hãng: 12993.5 tiết kiệm 8043.5

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo UCC/SAN (DV)
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 210 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 3800/1 năm Giá hãng: 7410 tiết kiệm 3610
 • 6250/2 năm Giá hãng: 14820 tiết kiệm 8570

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể + 2 tên miền wildcard , hỗ trợ đến 210 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 7009/1 năm Giá hãng: 10374 tiết kiệm 3365
 • 10309/2 năm Giá hãng: 20748 tiết kiệm 10439
 • 14509/3 năm Giá hãng: 31122 tiết kiệm 16613
 • 18049/4 năm Giá hãng: 41496 tiết kiệm 23447

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo EssentialSSL
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 340/1 năm Giá hãng: 2078.7 tiết kiệm 1738.7
 • 638/2 năm Giá hãng: 4157.4 tiết kiệm 3519.4
 • 850/3 năm Giá hãng: 6236.1 tiết kiệm 5386.1
 • 990/4 năm Giá hãng: 8314.8 tiết kiệm 7324.8
 • 1050/5 năm Giá hãng: 10393.5 tiết kiệm 9343.5

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo EssentialSSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 2499/1 năm Giá hãng: 4914 tiết kiệm 2415
 • 4830/2 năm Giá hãng: 9828 tiết kiệm 4998
 • 6240/3 năm Giá hãng: 14742 tiết kiệm 8502
 • 7850/4 năm Giá hãng: 19656 tiết kiệm 11806
 • 8500/5 năm Giá hãng: 24570 tiết kiệm 16070

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Personal Authentication Basic
từ Comodo

Đảm bảo cho Email & Tài liệu
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 1 - 2 ngày


Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Bảo mật Email gửi đi
Xác thực hai yếu tố
Ký số cho tài liệu office/pdf
Xác thực cho cổng FDA ES

 • 360/1 năm Giá hãng: 507 tiết kiệm 147
 • 522/2 năm Giá hãng: 1014 tiết kiệm 492

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

QuickSSL Premium
từ GeoTrust

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận Động
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1350/1 năm Giá hãng: 3874 tiết kiệm 2524
 • 2500/2 năm Giá hãng: 7748 tiết kiệm 5248

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

QuickSSL Premium Wildcard
từ Geotrust

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5-10 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 8900/1 năm Giá hãng: 19370 tiết kiệm 10470
 • 16910/2 năm Giá hãng: 38740 tiết kiệm 21830
 • 25098/3 năm Giá hãng: 58110 tiết kiệm 33012
 • 33108/4 năm Giá hãng: 77480 tiết kiệm 44372
 • 40940/5 năm Giá hãng: 96850 tiết kiệm 55910
 • 48594/6 năm Giá hãng: 116220 tiết kiệm 67626

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

RapidSSL Standard
từ RapidSSL

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 330/1 năm Giá hãng: 1274 tiết kiệm 944
 • 630/2 năm Giá hãng: 2548 tiết kiệm 1918
 • 850/3 năm Giá hãng: 3822 tiết kiệm 2972
 • 1150/4 năm Giá hãng: 5096 tiết kiệm 3946
 • 1400/5 năm Giá hãng: 6370 tiết kiệm 4970
 • 1700/6 năm Giá hãng: 7644 tiết kiệm 5944

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Sản phẩm tự phục vụ: Không hỗ trợ CÀI ĐẶT miễn phí cho sản phẩm này, bạn có thể mua thêm dịch vụ cài đặt ở trang quản lý đơn hàng.

RapidSSL Wildcard
từ RapidSSL

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 2250/1 năm Giá hãng: 5174 tiết kiệm 2924
 • 4450/2 năm Giá hãng: 10348 tiết kiệm 5898
 • 6205/3 năm Giá hãng: 15522 tiết kiệm 9317
 • 7645/4 năm Giá hãng: 20696 tiết kiệm 13051
 • 9450/5 năm Giá hãng: 25870 tiết kiệm 16420
 • 10500/6 năm Giá hãng: 31044 tiết kiệm 20544

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Thawte SSL 123
từ Thawte

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5-10 phút

Biểu tượng chứng nhận Động
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1950/1 năm Giá hãng: 3874 tiết kiệm 1924
 • 3500/2 năm Giá hãng: 7748 tiết kiệm 4248
 • 5265/3 năm Giá hãng: 11622 tiết kiệm 6357
 • 6630/4 năm Giá hãng: 15496 tiết kiệm 8866
 • 7800/5 năm Giá hãng: 19370 tiết kiệm 11570

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Tất cả thông số sản phẩm đều có thể thay đổi mà không cần báo trước, các thông số cuối dùng dựa trên thông số từ CA.s

Các câu hỏi Thường gặp

Một số câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được.

Thông tin về SSL

Kích hoạt & xác nhận đơn hàng

Thanh toán, Hoàn phí & Hóa đơn